Hledání

Monitor

Monitor veslařského trenažéru je jeho částí, která prodělala největší vývoj, a která zároveň zásadně rozšiřuje možnosti využití. Monitor zobrazuje průběžně standardní údaje o cvičení jako čas, ujetou vzdálenost, frekvenci tempa, případně tepovou frekvenci a všechny tyto hodnoty jsou ukládány do paměti, což umožňuje srovnávání a analyzování výkonů.

pm4web.jpg Od loňska vybavuje Concept2 trenažéry monitorem PM4. Většina popsaných funkcí je shodná s PM3, který je stále nejrozšířenější, přibyly jen tyto vlastnosti:

 • vnitřní paměť pro rozšíření funkcí v budoucnosti
 • provozem dobíjí baterie
 • díky bezdrátovému spojení umožňuje jednoduše uspořádat závod až na 8 trenažérech
 • má integrovaný přijímač signálu z hrudního snímače tepu Suunto (pro využití technologie Polar je nutné použít externí přijímač).

 

Funkce monitoru
Začneme-li veslovat bez provedení jakékoliv volby, monitor se automaticky zapne a začne od nuly počítat čas i vzdálenost a zobrazovat veškeré údaje. Typ zobrazení bude stejný jako při posledním cvičení.

 

Základní menu

Otevře se zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka při vypnutém displeji

Just Row

Stejná funkce jako když začneme veslovat s vypnutým monitorem bez jakéhokoliv nastavování. Monitor začne od nuly počítat čas a vzdálenost a zobrazovat veškeré údaje.

select_workoutweb.jpgSelect Workout

Standard list

Přednastavený seznam, není možné jej změnit. Obsahuje tato cvičení:

 • 2000m
 • 5000m
 • 10000m
 • 30:00
 • 500m/1:00r (veslování 500 metrů, minuta pauza, stále dokola)

Custom list

Další přednastavený seznam cvičení, je možné jej upravit nahráním oblíbených cvičení z LogCard

ReRow

Funkce ReRow slouží k porovnávání s jakýmkoliv výkonem uloženým v paměti monitoru nebo na LogCard. Využíváme zobrazení s Pace Boat. Porovnáváme-li se s cvičením typu „Intervals Time“ nebo „Intervals Distance“, je intenzita (rychlost lodičky) konstantní a je zobrazena na posledním řádku na displeji. Pokud si vybereme jako referenční cvičení typ „Single Time“ nebo „Single Distance“, aktuální intenzita je vždy průměrná pro každý Split a po jeho ukončení se změní na průměr následujícího (viz.níže)

New Workout 

 • Single Distance

  new_workoutweb.jpg

 • Single Time

U těchto typů cvičení si nastavujeme jeden pevně daný časový úsek nebo vzdálenost. Další volba se týká délky Splitu – intervalu, ze kterého se vypočítají průměrné údaje. Délka Splitu je standardně pětina celkové doby či vzdálenosti cvičení. Je možné jej manuálně změnit, Split ale musí být dlouhý minimálně 20s/100m, maximální množství během jednoho cvičení je 30 Splitů.
 Volitelné je nastavení Pace Boat a její rychlosti.

 • Intervals Distance
 • Intervals Time

U těchto typů cvičení si nastavujeme délku cvičení a délku přestávky. Ty se opakují dokola dokud nepřestaneme cvičit anebo neukončíme program tlačítkem Menu Back. Cvičení není rozdělené na Splity, údaje jsou vždy počítány jako průměr za celý interval. Volitelné je nastavení Pace Boat a její rychlosti.

 • Intervals variable

- umožňuje sestavit si cvičení s různými délkami jednotlivých intervalů a přestávek.

Favorites

Tato volba je zobrazena pouze při použití LogCard, umožňuje přístup k oblíbeným cvičením na kartě

 

Games 

Darts

Na začátku hry si stanovíme během prvních pěti temp cílovou frekvenci i intenzitu tempa. Poté se na monitoru objeví terč a s každým tempem proti němu vyletí jedna šipka. Protože je cvičící při této hře odměňován nikoliv za intenzitu, ale za pravidelnost tempa, jedná se o skvělé cvičení například pro zahřátí před lekcí či naopak vyjetí po ní. Jedinou nevýhodou je napevno stanovená délka na 300 temp, což by bylo dost dlouhé, při lekcích délku omezujeme většinou na 100 "hodů". 
 
 

fish_game.jpgFish Game

Ideální rozptýlení na vyjetí, oblíbené zejména u dětí a některých dam. Při cvičení ovládáme intenzitou záběru výšku, ve které se pohybuje ryba v levé části displeje. Přestaneme-li veslovat, ryba klesá; zabereme-li, plave ku hladině. Úkolem je vyhýbat se velkým rybám a "pojídat" malé a střední rybky. Přednastavená délka hry jsou 4 min., na konci se ukáže skóre a také ujetá vzdálenost. 

 

 

 

 

 

 

race.jpgRacing
„Bezdrátové“ závody až na 8 trenažérech.
Na jednom monitoru se závod nastaví – Create Race, ostatní se poté k němu postupně přihlašují – Join Race a poté Enter Race. Když jsou všichni přihlášeni a mají přidělenou dráhu, autor závodu jej odstartuje – Start Race. Tím se spustí startovní sekvence – Sit Ready – Attention - ROW. Na monitoru jsou zobrazeny maximálně 4 dráhy. Každý vidí vedoucího závodníka, jednoho před sebou, sebe a jednoho za sebou + pořadí a rozestupy. Vlastní „loď“ je vždy tmavá – vybarvená značka.

 

 

 

Information

  V této volbě se nic nenastavuje, slouží pouze jako zdroj informací o využití monitoru a trenažéru. Zajímavá je funkce Rowing technique, která ukazuje animaci správného provedení tempa.

 

More Options

Display Drag Factor
Využíváme pokud potřebujeme znát přesný stupeň odporu. Po volbě provedeme několik temp, na monitoru se objeví hodnota udávající skutečné nastavení odporu bez ohledu na stav trenažéru a vnější podmínky.more_options.jpg

Utilities
Nastavení datumu, jazyka (čeština není k dispozici), zobrazení stavu baterie, produktových údajů...

Connect Suunto HR
Připojení snímače srdeční činnosti Suunto, více níže.

Memory
Paměť monitoru, ve které jsou uložené údaje z posledních cvičení (kromě těch, kdy byla použita magnetická karta Logcard). V seznamu najedeme na cvičení, které nás zajímá a lupou si jej rozbalíme. Na prvním řádku mezi linkami jsou  zobrazené průměrné hodnoty z celého cvičení, na dalších pak průměry z jednotlivých Splitů. V prvním sloupci je čas, ve druhém ujetá vzdálenost, ve třetím průměrná intenzita, ve čtvrtém průměrná frekvence a v pátém průměrná tepová frekvence (při použití snímače).
Kapacita paměti je omezená, nejstarší cvičení se průběžně odmazávají.

 

Po nastavení cvičení na monitoru (před zahájením veslování, příp. i během něj) mají tlačítka tyto funkce:

tlačítko Change Units – Mění veličinu aktuálně vyjadřující intenzitu cvičení (čas/500m – watty – kalorie) a také rozmístění v jednotlivých polích.
tlačítko Change Display – změna zobrazení na displeji v tomto pořadí:

 • zobrazení kompletních údajů na šesti řádcích
  základní zobrazení využívá intenzitu vyjádřenou časem/500m (největší číslo v horní části displeje)
  v levém horním rohu je zobrazen čas, napravo vedle něj frekvence tempa
  uprostřed displeje vlevo nad linkou je ujetá vzdálenost, napravo od ní se při použití snímače tepu zobrazuje tepová frekvence
  pod čarou je průměrná intenzita, ještě níže ujetá vzdálenost ze splitu a úplně dole vypočítaná vzdálenost, kterou by jste při daném tempu ujeli za 30 min
 • silová křivka – zobrazuje průběh působení síly na madlo při záběru. Možné využívat pro zpestření a pro kontrolu správné techniky – křivka by měla být plynulá s mírně strmějším nástupem v levé polovině (zapojení nohou)
 • Pace Boat – využíváme především spolu s funkcí ReRow. Další možnost je nastavit „rychlost“ Pace Boat při výběru cvičení Single Time.
 • sloupcové zobrazení – po každém tempu se zobrazí jeden sloupec jehož výška je úměrná intenzitě provedení. Názorná zpětná vazba intenzity tempa, výhodná například snažíme-li se udržet konstantní intenzitu – výsledkem by měla být řada stejně vysokých sloupců.
 • zjednodušené 4-řádkové zobrazení s většími číslicemi.

K volbě všech pěti uvedených zobrazení můžeme využít ve stejném pořadí také zkratku pomocí pěti menších tlačítek po pravé straně displeje.
change_displayweb.jpg

tlačítko Menu Back slouží vždy k návratu v menu o jednu úroveň výš, při cvičení ukončí probíhající program

 

LogCard

 
www.indoorrowing.cz  |  design
 
 
.   .