Hledání

Nastavení a princip zátěže

flywheel_minweb.jpg Zvyšujeme-li stupeň zátěže klapkou na pravé přední části trenažéru, zvětšujeme zároveň přístup vzduchu do bubnu trenažéru, ve kterém se točí lopatkové kolo. Více vzduchu = větší odpor. Pokud je buben znečištěný nebo přes něj třeba přehodíme ručník, ovlivní to přístup vzduchu a sníží se výsledný odpor. Na ten má vliv také např. nadmořská výška a hustota vzduchu. Proto je nastavený stupeň zátěže vždy pouze orientační. Kdo potřebuje znát úroveň zátěže zcela přesně, musí využít funkci Drag Factor v monitoru trenažéru (viz Monitor PM4 níže). Tato hodnota je spolehlivá bez ohledu na vnější podmínky a je srovnatelná na všech trenažérech Concept2. Při závodech si účastníci proto nejprve pomocí tohoto údaje nastavují odpor, na který jsou zvyklí.

Manuální nastavení stupně zátěže ale neurčuje intenzitu cvičení. Představte si jej jako přehazovačku na kole, kdy také můžete zvolit převody od lehkých po těžké, ale výsledná práce a rychlost jízdy bfude záviset na tom kolik energie dáte do šlapání. Stupeň odporu si lze představit také jako plochu lopatek vesel. Nastavíme-li vysoký stupeň (velkou plochu lopatek), je možné, že se nám podaří dosáhnout vyšší intenzitu (rychlost lodě), ovšem za předpokladu, že takovou zátěž „utáhneme“. Zároveň ale musíme počítat s rychlejším vyčerpáním. Tyto příklady ovšem nezohledňují fakt, že vysoký stupeň odporu na trenažéru působí během celého tempa – i když odpočíváme při návratu. Lopatkové kolo má tedy vyšší odpor i v době, kdy se točí setrvačností a žádnou silou na něj nepůsobíme, proto rychleji zpomaluje a na další zrychlení jeho otáčení při následujícím záběru musíme vydat více energie.

Optimální stupeň zátěže je do jisté míry individuální a souvisí s kondicí, tělesnou hmotností, technikou veslování a typem cvičení. Pro naprostou většinu uživatelů je ale optimální nastavení někde mezi stupni 1-5, tím spíše, že jejich cílem je většinou kondiční cvičení a ne cílené posilování svalstva. Rozhodně neplatí úměra čím zkušenější veslař, tím vyšší stupeň zátěže. Do jisté míry to je právě naopak – ten, kdo dokáže provést záběr razantně a dynamicky, je schopný na nižší stupeň zátěže dosáhnout efektivně vysoké intenzity. Kromě toho je třeba mít na paměti, že s větším odporem roste i namáhání svalů ve spodní části zad, a ty je proto třeba důsledně zpevnit během záběru.
V této souvislosti je na místě znovu připomenout to, že výsledný odpor a intenzitu cvičení si řídí průběžně každý sám tím, kolik energie a síly dá do tempa. Tímto způsobem se při pevně nastaveném stupni zátěže mění odpor stroje v širokém rozsahu během cvičení. Více síly = rychlejší otáčení lopatkového kola = větší odpor vzduchu = větší intenzita cvičení.

 

Monitor trenažéru

 
www.indoorrowing.cz  |  design
 
 
.   .