Hledání

Nácvik tempa

_q2f1397_technikatrenerweb.jpg Při úvodním nácviku správné techniky veslování a také kdykoliv pro upevnění správných návyků zařazujeme procvičování separovaných fází tempa.

Jen nohy a trup
Paže jsou celou dobu natažené bez síly, ruce volně drží madlo, pracují pouze nohy a trup. Důraz na správné zahájení tempa pouze nohama. Trup je zpočátku “zamknutý“ ve startovní pozici – v mírném předklonu s rovnými zády a překlápí se až když je sedátko v pohybu. Zpevněné břicho a svaly v bederní oblasti jsou důležité pro co nejefektivnější přenos síly nohou na madlo, při návratu je můžeme uvolnit.
Máme na paměti, že paže pracují velmi podobně i při normálním tempu, tj. po většinu doby se ho neúčastní (zapojí se až v jeho závěrečné fázi).

Jen paže
Nácvik pohybu madla na konci tempa. Nohy jsou volně natažené (ne propnuté), tělo je v mírném záklonu, pracují jen paže. Madlo přitahujeme k tělu na úrovni spodní části hrudního koše. Ramena ani lokty nezvedáme a tlačíme je na konci tempa za sebe, zápěstí je rovné. Madlo vodíme k tělu i zpět po stejné dráze.

Paže a trup
Nácvik koordinované práce paží a trupu na konci každého záběru, nohy jsou natažené. Záběr zahájíme překlápěním trupu vzad z mírného předklonu. Paže zabírají když se dostane trup do vertikální polohy a madlo nad kolena, záda udržujeme po celou dobu rovná, překlápění trupu vychází z kyčlí a bederní páteře. Návrat zahájí ruce s madlem, trup se přidává až když je madlo na koleny. Nepřeháníme předklon ani záklon trupu, pohyb by měl být symetrický na obě strany v rozsahu cca 30 stupňů (11 a 13 hodina na ciferníku).

Půl tempa
Nácvik správné koordinace pohybu během záběru i návratu. Zahájíme na polovině dráhy sedátka kdy se nám paty ještě nezdvihají z podložky. Paže jsou natažené vpřed, tělo v mírném předklonu. Nejprve zabírají nohy, tempo dokončíme stejně jako v předchozím cvičení. Při návratu opět využijeme předchozího cvičení, nohy se ohýbají v kolenou teprve až jsou paže téměř natažené

Celé tempo
Nácvik celého tempa s důrazem na správnou techniku, pomalá frekvence tempa, nízká intenzita, kontrolovaný pohyb.

 

Jiný typ nácviku

využíváme pro upevnění správných návyků a vytvoření pohybového stereotypu:
Princip je velmi jednoduchý, spočívá v zastavování pohybu na krátký moment v předepsaných momentech tempa. Během těchto přestávek je třeba si přesně uvědomit následující fázi tempa pro zafixování správné nervosvalové koordinace.

  • Začínáme ve fázi dokončeného tempa – trup je v mírném záklonu, nohy natažené, madlo u těla
  • Další přerušení pohybu přichází po návratu rukou s madlem – ve chvíli kdy jsou paže natažené, trup stále v mírném záklonu, nohy natažené.
  • Následující zastavení nastává asi v polovině návratu trupu – tělo je cca ve vertikální poloze, nohy natažené (pokrčovat v kolenou se začínají v další fázi spolu s dokončením překlopení trupu).
  • Přirozené zastavení na začátku tempa ve startovní pozici – sedátko cca 10 – 20cm za patami, paže natažené, trup v mírném předklonu.

Veslování s volnými chodidly
Pro zpestření a prohlubování správných návyků lze využít cvičení, kdy je pásek přes nárt úplně uvolněný, slouží pouze jako pojistka a během tempa není využíván. Toto cvičení může upozornit na některé chyby v technice a napomoci jejich odstranění.
Při nesprávném provedení závěrečné fáze záběru, dotažení madla k tělu, stejně jako v případě přehnaného záklonu, se při tomto cvičení zdvihají nohy z podložky. To při normálním cvičení znamená, že část vynaložené energie se na konci tempa přenese bez užitku právě na pásky. Je třeba přenést veškerou vytvořenou energii na madlo, protože jenom ta se počítá. Na konci záběru je třeba se snažit přenést také kinetickou energii trupu na madlo jeho rychlým přitažením rukama.
Při běžném cvičení s pásky připevněnými přes chodidla mohou být pro návratovou fázi nadměrně využívány kotníky a lýtka. Cvičení s volnými chodidly nutí při návratu zapojovat hamstringy (svaly zadní strany stehna) a zvedat kolena. Ideálně by měly být všechny zmíněné svalové skupiny zapojeny během návratu rovnoměrně.

Jsou lidé, kteří cvičí výhradně tímto způsobem, s výjimkou závodů. Zejména první pokusy s touto technikou je třeba provádět opatrně, nižší intenzitou a pevně se držet madla...

 

Pravidla cvičení

 
www.indoorrowing.cz  |  design
 
 
.   .