Hledání

Slovníček

některých základních výrazů se kterými se můžete setkat na tomto webu a v dalších materiálech o veslování na trenažérech.

2K/2,000m
Nejběžnější závodní trať jak na veslařských trenažérech, tak i na vodě. Nejlepší výkony na trenažéru najdete zde http://www.concept2.com/us/training/records/2000m_records.asp.
Aerobní cvičení
Cvičení při kterém vzniká energie za přítomnosti kyslíku. Cvičení nízkou až střední intenzitou, které lze udržet dlouhou dobu. Tvoří základ většiny tréninkových programů. Cca. 80% energie potřebné pro závod na 2.000m se získává aerobně.
Anaerobní cvičení
Cvičení na kyslíkový dluh. Velmi intenzivní práce na krátkých intervalech. Závod na 2.000m probíhá anaerobní intenzitou z asi 20 procent.

Anaerobní práh
Horní hranice, na které je ještě organismus schopen pracovat bez akumulace kyseliny mléčné ve svalech a využívat tuk jako palivový zdroj.
BIRC/British IRC
British Indoor Rowing Championship, koná se vždy na konci listopadu. Více informací http://www.concept2.co.uk/birc/
CRASH-B
Mistrovství světa na veslařských trenažérech konané každý rok koncem února v Bostonu.
Drag Factor/nastavení zátěže
Stupeň zátěže se nastavuje klapkou na pravé přední straně trenažéru a jeho hodnotu nejpřesněji zjistíme funkcí Drag Factor v monitoru. Tato hodnota je spolehlivá a lze se podle ní nastavit stejnou zátěž na všech trenažérech Concept2 bez ohledu na vnější podmínky.
Nejběžnější chybou začátečníků je nastavení příliš vysoké zátěže. Častým omylem je domněnka, že intenzitu cvičení určuje nastavený stupeň zátěže. více
Erg/Ergo
Zkráceně ergometr – jiný výraz pro veslařský trenažér
Fartlek
Intervalový trénink se střídáním cvičení různou intenzitou
Frekvence tempa – počet temp za minutu (SPM – Strokes per minute)
Mění se podle typu cvičení a závisí také na stavbě těla. Vyšší a těžší veslaři mívají nižší frekvenci tempa nežli menší a lehčí. více
Intenzita tempa – Tempo
Číselné vyjádření odvedené práce – energie přenesené na madlo trenažéru. Nejčastěji vyjádřená v čase/500m, případně také ve Wattech či kaloriích. více
MTF – Maximální Tepová Frekvence
Maximální počet úderů srdečního svalu za minutu, kterého můžete v průběhu tréninku dosáhnout bez zdravotních rizik. více
Návrat
„Odpočinková“ fáze tempa kdy se tělo a sedátko vrací do startovní pozice. více
Split
U cvičení typu Single Time/Single Distance zaznamenává monitor trenažéru průběžné údaje vždy jako průměr za určitý interval – split. Standardně to je pětina délky cvičení, jeho délku je možné změnit, při nastavení velmi krátkého splitu (= velkého množství zaznamenaných intervalů ze cvičení) je ale nutné počítat s rychlejším zaplňováním paměti monitoru. Split musí být dlouhý minimálně 20s/100m, maximální množství během cvičení je 30 Splitů.
Tepová rezerva
Rozdíl mezi klidovou a maximální tepovou frekvencí.
Těžká váha/lehká váha
Většina závodů má oddělené kategorie pro veslaře lehké a těžké váhy (hranice je 75kg u mužů a 61,5kg pro ženy). Převážení probíhá na závodech během dvou hodin před startem.
Tréninková pásma
Kromě hrubého rozdělení na aerobní a anaerobní cvičení je možné použít i přesnější dělení. V materiálech Concept2 se můžete setkat s následujícími pěti tréninkovými pásmy:
UT2 - Lehké aerobní cvičení "na výdrž", spalují se tuky.
UT1 - Středně těžké aerobní cvičení, spaluje se více kyslíku.
AN - Anaerobní práh. Náročné cvičení. Nacházíme se na  samé hranici aerobního cvičení.
AT - Kyslíkový dluh. Velmi náročné cvičení. Není možné vydržet delší dobu.
TR - Čistě anaerobní cvičení (bez okysličování). Krátkodobý maximální výkon. Spalují se uhlovodany..

VO2 Max
maximální spotřeba kyslíku, důležitý ukazatel aerobní výkonnosti
Záběr
Aktivní část veslařského tempa. více

 
www.indoorrowing.cz  |  design
 
 
.   .