Hledání

Intenzita cvičení

 Intenzita je obecně u jakéhokoliv pohybu klíčem k efektivnímu cvičení a určujícím faktorem pro jeho výsledek. Proto je třeba ji vždy přizpůsobit individuálním cílům a typu tréninku.

females_minweb.jpgNa jedné straně spektra je dlouhé cvičení pro spalování kalorií a budování základní kondice – pro něj je vhodná  intenzita, která umožňuje ještě pohodlně vést konverzaci. Druhý extrém představuje intervalový trénink pro zvýšení anaerobní výkonnosti – např. střídání minutových úseků téměř maximální intenzitou a minutového odpočinku.

Na veslařském trenažéru si každý může v širokém rozsahu zvolit správnou intenzitu cvičení bez ohledu na nastavený stupeň zátěže. Pro lepší představu principu, který to umožňuje, poslouží následující příklad:
Představte si, že veslujete na pramici. Pokud nikam nespěcháte, pojedete klidnými tempy, při kterých se Vám jen lehce prohloubí dech. Když ale potřebujete zrychlit, začnete zabírat větší silou, tím se zvýší odpor vody na vesla a Váš pohyb bude mnohem intenzivnější. Zatímco prvním způsobem budete schopni veslovat hodně dlouho, je možné, že v druhém případě budete muset po chvíli zvolnit nebo si dokonce odpočinout. Stejně funguje veslařský trenažér. Intenzitu cvičení si řídí průběžně každý sám tím, kolik síly dá do záběru - odpor stroje je jí přímo úměrný.

Intenzita tempa je něco jiného než jeho frekvence. Frekvence říká kolik temp za minutu provedeme, ale jen velmi málo o vynaloženém úsilí, které si řídí každý sám a přizpůsobuje jej své kondici i konkrétnímu cvičení.  viz. také Nastavení a princip zátěže
Každé tempo má dvě fáze. Během záběru přenášíme na madlo energii, při návratu odpočíváme a vracíme se do startovní pozice. Použijeme-li opět příklad s pramicí, nezáleží příliš na tom jak rychle se vrací vesla nad hladinou k dalšímu záběru. Určující pro rychlost lodě a intenzitu našeho veslování je kolik energie dáme do záběru. Při jakékoliv frekvenci si určujeme poměr mezi těmito dvěmi fázemi a tedy intenzitu tempa. Provedeme-li rychleji návrat, zbude nám více času na záběr, ten je proto volnější a intenzita cvičení se sníží. Pokud při zachování dané frekvence chceme naopak intenzitu zvýšit, dáme více energie do záběru a návrat naopak zpomalíme.
Pro úplnost dodávám, že kromě síly přenesené na madlo během záběru, která je pro výslednou intenzitu veslování určující, se v ní promítá také délka tempa, jeho frekvence a nastavený stupeň odporu.
Přesná hodnota intenzity cvičení na veslařském trenažéru je zobrazena v horní části monitoru velkými číslicemi. Nejčastějším typem zobrazení je aktuální tempo na 500m. Pokud dáte do záběru více sil, Váš čas se zlepší. Jeho hodnotu je třeba si dát do souvislosti s vlastními pocity a snažit se podle ní řídit při stanovení správné intenzity veslování pro konkrétní trénink.
Další možností je cvičení podle tepové frekvence s využitím buď vlastních technických prostředků nebo pomocí hrudního snímače srdeční frekvence Suunto, hodnota tepové frekvence se při jeho využití průběžně zobrazuje na monitoru trenažéru.

S intenzitou úzce souvisí tepová frekvence

 
www.indoorrowing.cz  |  design
 
 
.   .