Hledání

Zvyšování tělesné zdatnosti

Zvyšování tělesné zdatnosti zahrnuje tyto čtyři složky:

  • Zlepšování aerobní vytrvalosti
  • Zvyšování svalové síly a svalové vytrvalosti
  • Zvyšování flexibility těla
  • Pozitivní změnu složení těla

Nejúčinnějším způsobem jak tyto složky ovlivnit je cvičení, které by mělo zahrnovat:

  • Aerobní činnost prováděnou dostatečně často, tj. aspoň třikrát týdně
  • Účinné procvičování a posilování svalstva
  • Strečink pro získání flexibility
  • Úprava množství tuku v těle nejlépe úpravou poměru přijaté a vydané energie

Principy rozvoje tělesné zdatnosti

Princip zvětšování zatížení
Pro zvýšení kondice a posílení je nutné zatěžovat svaly i kardiovaskulární systém více, než jsou zvyklé.

Princip postupnosti
Zátěž je třeba přizpůsobit výchozí kondici a postupně ji pravidelně zvyšovat. Člověk s nízkou úrovní tělesné zdatnosti by měl začít nízkou frekvencí, intenzitou i dobou trvání cvičení a tyto zvyšovat, až když se cítí při cvičení dobře.

Princip reverzibility
Získanou úroveň tělesné zdatnosti (kardiorespirační vytrvalost, silové schopnosti, flexibilita, složení těla) je třeba udržovat. Přestane-li člověk cvičit, fyziologické změny a zdravotní účinky, které cvičení přineslo, se ztratí

Princip individuality
Výzkumy ukazují, že na každého člověk působí cvičení jiným způsobem. Je to dáno vrozenými dispozicemi a nikdo by se neměl nechat odradit pokud se očekávané výsledky hned nedostavují. Může to být otázka času, je možné zkusit změnit frekvenci cvičení, jeho intenzitu, typ či trvání (princip FITT).
(Eva Blahušová: Wellness a Fitness, Karolinum 2005)

 
Snižování nadváhy 

 
www.indoorrowing.cz  |  design
 
 
.   .